fotografie: FOTOZEE | tekst: Ingeborg van der Vorm

Knape Administratie-Belastingconsulenten

Knape wordt knapper

Succesvol ondernemen op basis van actuele cijfers

De wereld is aan het veranderen.
Ontwikkelingen gaan razendsnel. De ondernemer die zijn strategie bepaalt op basis van de jaarcijfers, kijkt via zijn achteruitkijkspiegel naar het verleden. Terwijl actuele cijfers juist het startpunt zijn. Cijfers zijn een middel geworden, een onderdeel van het totaal. Met actuele cijfers als fundament om richting te bepalen, mee te bewegen of van koers te veranderen.
Met de veranderende wereld verandert ook de behoefte van de ondernemer om te signaleren of hij kansen laat liggen, moet gaan bewegen of zijn doelstellingen moet wijzigen.

Knape beweegt mee met de toekomst
Hugo en Krista Knape, broer en zus en directeuren van Knape Administratie-Belastingconsulenten zijn echte mensen-mensen, die niet alleen vanuit het hoofd maar vooral vanuit het hart hun vak uitoefenen. Met veel enthousiasme en passie bouwen zij voort op wat hun vader in 1968 begon; een succesvol administratiekantoor dat kennis, vertrouwen en zekerheid biedt en klanten ontzorgt. Krista: ‘Onze vader heeft een goede leidraad neergezet, met als basis persoonlijk contact, staan voor wat je doet, duidelijkheid naar de klant en het nakomen van je verplichtingen.’ Nu echter is de tijd rijp de bestaande diensten uit te breiden en een (deels) nieuwe weg in te slaan.

Advies, coaching en sparring in combinatie met actuele cijfers
Hugo: ‘Tot voor kort waren we voornamelijk een producent van cijfers, vanaf nu gaan we gefaseerd upgraden en klanten op basis van actuele cijfers helpen met succesvol ondernemen.’ Door het genereren van actuele cijfers biedt Knape Administratie-Belastingconsulenten de ondernemer real-time inzicht in de prestaties van zijn onderneming. Deze stroom van informatie (dashboards) is een constant proces. Als sparringpartner helpt Knape deze cijfers vorm te geven en visueel te maken op klant-niveau.

Na een eerste analyse beoordeelt het team van Knape samen met de klant de resultaten (output) en worden deze in de bredere context van de bedrijfsvoering geplaatst. Hugo: ‘Vanuit actuele cijfers en management- informatie coachen we onze klant bij het maken van keuzes. We schrijven samen met de klant een bedrijfsplan, helpen de klant zijn bedrijf te positioneren, bekijken zijn SWOT-analyse (sterkte/ zwakte – kansen/bedreigingen) en bepalen samen met de klant de te volgen of te wijzigen koers.’

Op basis van het bedrijfsplan, de actuele cijfers en de gekozen richting kan Knape de klant actief ondersteunen in het uitrollen van de ontwikkelde plannen en het realiseren van de gestelde doelen. ‘Van producent van cijfers naar adviseur/sparringpartner. Vanuit deze rol gaan we op zoek naar oplossingen en diensten die er echt toe bijdragen. Hierbij kun je denken aan het zoeken naar de juiste toeleveranciers, stakeholders die werken van- uit dezelfde bedrijfsvisie, productkeuzes, ict, maar ook het opstellen van je algemene voorwaarden en natuurlijk het verzorgen van de volledige administratie’, straalt Hugo.

‘Ik kan alvast verklappen dat we
per module ‘knapper’ worden’

Steeds knapper
De diensten van Knape Administratie-Belasingconsulenten zullen worden opgedeeld in verschillende modules, oplopend van standaard naar top. De precieze indeling moet nog verder worden uitgewerkt, zo ook de naamgeving. ‘Ik kan alvast verklappen dat we per module ‘knapper’ worden’, lacht Hugo.

Mkb-adviseur met de mindset van een ondernemer
De accountant van vandaag treedt op als adviseur en sparringpartner. Krista en Hugo zien het als een uitdaging met de ondernemer om tafel te gaan en te sparren op zijn wensen, vragen en drijfveren, om samen het ondernemerschap uit te oefenen. Krista: ‘Wij helpen door goed te luisteren, te voelen waar de ‘pijn’ zit en ondersteunen de klant door oplossingen te zoeken en richting te bepalen.’ Hugo voegt toe: ‘In de hectiek van alledag zijn ondernemers puur gericht op de uitvoering van de werkzaamheden in plaats van stil te staan bij de veranderende wereld. Vraag jezelf eens af waar je nu staat, waar je over vijf jaar wilt staan en of je moet gaan bewegen.’

Zuiddijk 2, 3299 LS Maasdam Tel: 078 – 676 1849
Mail: hugo.knape@knapebv.nl | Web: knapebv.nl