Ad-van-Zuylen-dierenpolitie-hoeksche-waard

“Vaak is het ook onwetendheid van mensen. Men schaft een (huis)dier aan zonder zich er van te voren in te verdiepen. Een konijn vraagt een ander soort aandacht en verzorging dan een bulldog.”

Ad van Zuilen is ruim 42 jaar werkzaam bij de politie. In zijn loopbaan heeft hij bij diverse disciplines binnen het politieapparaat gediend.

Sinds 2011 is hij Taakaccenthouder handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed. Ad krijgt per jaar ongeveer 180 meldingen binnen. Blijkbaar hebben we Ad hard nodig in de Hoeksche Waard.

Dierenpolitie Hoeksche Waard

Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier. Wie dieren houdt, moet zich in Nederland houden aan bepaalde regels in de omgang met deze dieren. Zo zijn er regels voor verzorging, huisvesting en het vervoer van dieren. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn strafbaar..

Taakaccenthouder handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed

In de volksmond worden deze agenten ook wel De Dierenpolitie genoemd. Deze agenten treden op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen.

De Pijleend en Ponypletters

Voor wie denkt dat de Pijleend een eendensoort is, heeft het goed mis. De Pijleend is breed uitgemeten in de pers. Het diertje werd met een kruisboog beschoten waarbij twee pijlen zijn nekje doorboorden. Het vogeltje had ‘geluk’. Op de een of andere manier waren de pijlen niet dodelijk en heeft het beestje vrolijk nog een tijdje rondgezwommen met de pijlen in zijn nek. Voor het bewust belasten van dieren, zoals het fenomeen ‘Ponypletten’, is zelfs een apart artikel in de wet opgenomen. Mensen vinden het schijnbaar leuk om een klein paardje voor de lol te belasten met hun (over)gewicht en maken daar zelfs filmpjes van om die vervolgens op YouTube te plaatsen. Dit soort zaken vallen onder dierenmishandeling en dus onder het strafrecht. Gelukkig maar….Ad vertelt: ‘De Pijleend was een zaak in Sliedrecht. Ik was erbij betrokken. Het gaat natuurlijk veel verder dan het redden van het dier. Als iemand tot zoiets in staat is, dan zegt dat iets over de persoon. Het mes snijdt aan twee kanten. In 99% van de gevallen wordt het leed veroorzaakt door menselijk handelen. De dader wordt dan natuurlijk ook aangepakt.’

‘Dion Graus van de PVV pleit jaren voor de dierenpolitie. Uiteindelijk weet hij genoeg partijen te overtuigen van de noodzaak van deze nieuwe afdeling. Sinds 2011 is de dierenpolitie een feit. Vijf jaar dierenpolitie leidde tot meer meldingen van dierenleed dan ooit tevoren.

Signalerende functie

Ad: ‘Misstanden omtrent dierenleed gaan vaak verder dan men zou denken. Het leed wordt vaak toegediend door menselijk handelen. Als wij melding krijgen van een zwaar verwaarloosde hond is er vaak veel meer aan de hand. Als dieren verwaarloosd worden, dan is het in de woning ook vaak mis. Dat kan heel veel overlast voor de buurt veroorzaken, denk aan gebrek aan hygiëne, blaffende honden, stankoverlast. Soms treden we sterk vervuilde woningen aan, waar ook kinderen wonen. Als we dat signaleren maken we daar melding van en wordt daar actie op ondernomen. Het komt overigens ook voor dat we meldingen krijgen die vanuit menselijk oogpunt als ‘zielig’ worden aangemerkt.

Soms moet ik mensen teleurstellen. Een paard in de wei in de stromende regen is niet per definitie zielig.’

Sociale ‘gevallen’

In de huidige socio-economische context stellen we vast dat dierenverwaarlozing en mishandeling meer en meer voorkomt en dat de kwetsbare groep van de dieren, die niet voor zichzelf kunnen zorgen, vaak het slachtoffer wordt van de problemen die zich voordoen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De dieren betalen de tol van de crisissituatie. De ‘baasjes’ kunnen of willen hen niet de nodige zorg en aandacht geven die ze nodig hebben. Men laat de dieren ergens achter en/of laat hen aan hun lot over.

Ad: ‘Tijdens interventies zien we dat deze feiten van dierenverwaarlozing verweven zijn met andere strafrechtelijke feiten (geweldsdelicten, drugsproblematiek, intra-familiaal geweld, etc) en andere vormen van overlast (verwaarlozing, onhygiënische woningen, geurhinder en lawaaioverlast, etc).’

Bijtincidenten

Naast de opsporing van dierenleed, is de dierenpolitie ondersteunend aan de collega’s op straat, bijvoorbeeld bij bijtincidenten. In de Hoeksche Waard ligt dat net even anders. Alle meldingen die met dieren te maken hebben gaan direct naar Ad en dus ook de ‘bijtincidenten’.

‘Als jouw hond een dier of mens bijt, neem dan je verantwoording. Iedereen is WA verzekerd. Stel het slachtoffer schadeloos. Dat is toch het minste wat je kunt/behoort te doen! ‘

Ad: ‘Als wij een melding krijgen van een bijtincident, dan gaan we altijd op huisbezoek. Hoe lief een dier ook kan zijn, het instinct van zo’n beest blijft er altijd. Ik zou ook echt mensen willen waarschuwen. Laat je kind nooit alleen met zo’n hond. Ik heb een voorbeeld gezien hier in de Hoeksche Waard met een Boerboel. Dit dier wordt veelal in Afrika gebruikt als waak- en werkhond op boerenbedrijven en hebben een zeer sterk territoriaal instinct. Het dier had het kind in het gezicht gebeten. Gelukkig was het een waarschuwingsbeet, anders had het meisje waarschijnlijk niet meer geleefd. Via de burgemeester hebben we de hond uit huis gehaald. Met het dier is het goed gekomen. Die is teruggegaan naar de fokker en hij heeft een ander onderkomen gevonden voor het dier. De aanschaf van een hond begint sowieso altijd met het onderzoeken van het karakter van een diersoort en de vraag wat je ermee wilt. Past het dier in jouw leefomgeving? Daarna is een eerlijke- en consequente opvoeding enorm van belang. Mensen vergeten dat weleens.’

Momenteel is er een lijst van 21 hondenrassen die als gevaarlijk worden gezien. De tendens is dat bijtincidenten toenemen. Je vraagt je toch af hoe dat kan? Ad kan er geen antwoord op geven. ‘Er is wereldwijd een toename van bijtincidenten. Om die reden heeft het in ieder geval wel echt onze aandacht. Het waarborgen van de Openbare Orde & Veiligheid in de wijk blijft voor ons prioriteit nummer 1.’

‘Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Belt u dan naar meldpunt 144.’

Samenwerkende instanties

De dierenpolitie werkt nauw samen met LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren autoriteiten). Bij echt schrijnende gevallen kan de LID bestuursrechtelijk optreden en een eigenaar dwingen om bijvoorbeeld de huisvesting te verbeteren of naar een dierenarts te gaan. Er kan zelfs worden besloten om een dier bij de eigenaar weg te halen. Ad: ‘De NVWA lichten wij in bij bedrijfsmatige misstanden. Denk aan transport van dieren, maneges, boerenbedrijven, enzovoorts.’

90 cavia’s en 137 katten

Ad: ‘Vergis je niet. 180 meldingen per jaar is er bijna dagelijks eentje en het gaat niet alleen over honden. Zo kregen we laatst een melding met betrekking tot overlast van vliegen en stank. Bij onderzoek bleek dat er meer dan 90 cavia’s hun onderkomen vonden in die woning. Onlangs hadden we een melding van stankoverlast. Dat huis zat vol met 143 katten. Je kunt je voorstellen dat 6 katten- bakken een beetje weinig is voor zo’n hoeveelheid. Dat levert echt gevaar op voor de volksgezondheid. Vaak groeit het mensen, in dit soort gevallen, boven het hoofd. We zijn er ook om die mensen daarna verder te helpen.’

Politiebureau Hoeksche Waard

Spuidijk 4
3262 LH Oud-Beijerland

Tel: 0900 – 8844

Politiebureau Hoeksche Waard