Johan Groenendijk Politie Hoeksche Waard

“Je zou kunnen zeggen dat het gebruik van soft- drugs niet zo erg is, maar de stap van soft- naar harddrugs wordt daardoor wel veel kleiner als je eenmaal in het ‘circuit’ zit”.

Toenemend drugsgebruik en het handelen in drugs onder jongeren is een item wat veel zorgen baart. Politie Hoeksche Waard heeft het als belangrijk thema op de agenda staan. We spreken Johan Groenendijk, Operationeel Expert Wijkagent, over dit niet te onderschatten probleem.

“Hoeksche Waard breed zien we een toename van problemen die ontstaan door drugs- en alcoholgebruik door minderjarigen”, zegt Johan. Schokkend is het feit dat de politie soms kinderen van 12, 13 jaar ‘betrapt’. “Gelukkig komt dit niet heel veel voor, maar het gebeurt wel. het gaat niet meer alleen over een zakje wiet, maar ook over amfetamine (speed) en MDMA (xtc)”.

Gedoogconstructie

Nederland is het enige land wat onderscheid maakt tussen soft- en harddrugs. Er wordt gezegd dat softdrugs minder schadelijk zouden zijn voor de gezondheid dan harddrugs. Als je er nuchter naar kijkt is het natuurlijk vreemd dat elke vorm van handelen in drugs strafbaar is, maar je softdrugs wel in kleine hoeveelheden in je bezit mag hebben voor eigen gebruik. In Nederland hebben we een gedoogbeleid om de verkoop van softdrugs te reguleren en het op deze manier uit het criminele circuit te houden. Coffeeshops mogen daarom onder strenge voorwaarden wiet en hasj verkopen. Maar goed, iedereen weet dat er met grote regelmaat bijvoorbeeld illegale wietplantages en XCT-labs worden opgerold en ladingen cocaïne worden onderschept. De (wereldwijde) illegale drugshandel is gewoon een feit.

Preventiemaatregelen

Het wordt illegaal verhandeld, óók in de Hoeksche Waard en dat gaat écht niet alleen over softdrugs. In samenwerking met de gemeenten doet Politie Hoeksche Waard veel aan preventiemaatregelen. Zo bezoeken zij middelbare scholen, geven voorlichtingsavonden door de gehele Hoeksche Waard en onlangs werden populaire hangplekken bezocht met een ex-drugsverslaafde om jongeren te wijzen op de gevaren van het gebruik van drugs. Dit soort initiatieven worden veelal geïnitieerd door Jongeren Welzijnsinstanties gesubsidieerd door gemeenten.

Johan “Enige tijd geleden zijn we op een school geweest met drugshonden. Dat zette de boel wel even op z’n kop. Zo’n drugshond gaat zitten daar waar hij wat ruikt. Zelfs als je het niet bij je draagt, maar het heeft in je zak gezeten, dan ruikt de hond dat. Deze actie is in overleg gegaan met het Openbaar Ministerie, de burgemeester en met de directie van de school. Deze actie was onderdeel van de “Aanpak & Handhaving Preventiemaatregelen”.

De politie werkt samen met diverse hulpinstanties, maar in de eerste plaats is het de taak van de politie om de Openbare Orde en Veiligheid te waarborgen. Toch houdt het niet altijd op bij inbeslagname of een proces-verbaal, want de gedoogconstructie is niet van toepassing op minderjarigen.

“Als een kind van 14 wiet in z’n zak heeft, dan heeft hij of zij dat niet in een coffeeshop in Rotterdam gekocht”, zegt Johan. “De maatregelen die daarop genomen worden zijn dat de ouders op de hoogte worden gesteld en er wordt onderzocht hoe hij of zij eraan gekomen is. Tevens wordt er een zorgmelding doorgegeven aan het Jeugdpreventieteam HW. Zij beoordelen of er verder stappen moeten worden ondernomen met bijvoorbeeld de verslavingszorg of anderszins”.

Taskforce Jeugd HW

Als de problemen rond een minderjarige strafrechtelijk- of veelvuldig van aard zijn, dan wordt hij of zij aangemeld bij Taskforce Jeugd Hoeksche Waard. Daar worden probleemjongeren besproken met meerdere partijen. HW wonen kan daar bijvoorbeeld bij zijn, de politie, maar ook welzijnsinstanties of zelfs de Raad van Kinderbescherming. Johan:“Vanaf daar wordt gekeken hoe we zo’n minderjarige het beste kunnen helpen en wordt er met alle betrokken partijen een éénduidig beleid opgesteld”.

Hennepkwekerijen

Ook in de Hoeksche Waard worden er illegale hennepplantages opgerold. “Kleinere kwekerijen halen de media niet, maar we vinden ze regelmatig. Ook in woonwijken”, zegt Johan. Er zijn diverse (technische) opsporingshandelingen, maar vaak zijn het meldingen van burgers die een eerste aanleiding zijn om een pand nader te onderzoeken. Mensen die een vermoeden hebben van een hennepkwekerij kunnen deze melding ook anoniem doen via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.”

Johan: “Er zijn diverse signalen die duiden op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Vaak worden dit soort panden op rare tijdstippen bezocht, meestal door ‘vreemde lui’. Wat je ook ziet is dat de gordijnen altijd dicht zijn, ramen altijd gesloten, een rolluik altijd naar beneden is en soms worden ramen zelfs afgeplakt met folie. Of je hoort geluiden die je niet kunt thuisbrengen. Het horen van geluiden van bijvoorbeeld een afzuigsysteem of je ruikt hennep op bepaalde tijdstippen of plaatsen”.

meld misdaad

Het vervaardigen van drugs valt onder het strafrecht, maar ook bestuursrechtelijk kun je het voor je kiezen krijgen. De Burgemeester wordt op de hoogte gesteld van het aantreffen van een hennepkwekerij en mag de woning/het pand sluiten. Als het een huurwoning betreft kan het huurcontract ontbonden worden en bij een koopwoning kan worden besloten om de woning te sluiten voor een bepaalde tijd. Deze maatregel wordt genomen op basis van het veroorzaken van onveilige situaties zoals brandgevaar, maar ook vanwege de aantrekkingskracht op criminelen en dus het in gevaar brengen van de veiligheid van omwonenden.

Politie Hoeksche Waard onderkent de ‘drugsproblematiek’ en doet er alles aan om zoveel mogelijk problemen te voorkomen door ‘drugsoverlast’ structureel aan te pakken. “Als politie Hoeksche Waard gaan we dit jaar door met het project waarbij we extra inzet plegen op kwetsbare jongeren in combinatie met drugs waarbij we zowel strafrechtelijk optreden als het zorgtraject in werking zullen stellen”. Het blijft echter altijd de keuze van mensen zelf om wel of niet met drugs in de weer te gaan. Johan: “De toekomst ligt aan je voeten als je nog zo jong bent. Laat drugs je toekomst niet vergooien, het schaadt je lichamelijke- en geestelijke gezondheid”.

Aan ouders wil Johan nog graag meegeven dat als ze vermoedens hebben dat hun kind met drugs in aanraking komt, ze aan de bel moeten trekken. Er zijn veel instanties die hulp kunnen bieden. Beter te vroeg dan te laat.

NB: Alle strafbare feiten in relatie tot drugs staan vermeld in de Opiumwet.

Politiebureau Hoeksche Waard

Spuidijk 4
3262 LH Oud-Beijerland

Tel: 0900 – 8844

Politiebureau Hoeksche Waard