GEEF JE SCHEIDING BESTAANSRECHT
Schep Advocaten

Schep Advocaten Oud-Beijerland

tekst: Mirjam Neeleman | fotografie: FOTOZEE

Scheiden is meestal een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Destijds zei je ‘Ja’ en zeer waarschijnlijk met volle overgave. Compleet met alle toeters en bellen mocht de hele wereld weten dat jullie het gelukkigste paar op aarde waren. Maar helaas, de cijfers liegen er niet om. Eén op de vier huwelijken loopt vroeg of laat op de klippen. De redenen zijn divers, maar volgens advocaat mr Coreline Schep is de meest gehoorde verklaring: ‘De koek is op’.

 

Scheidingsmelding

Geen rooskleurig vooruitzicht als je van plan bent te trouwen, maar gelukkig gaat het nog altijd vaker wel dan niet goed en blijven koppels Happily Married tot de dood hen scheidt.

Maar wat als jij niet tot die gelukkige groep behoort? Je op een avond thuiskomt en je partner de scheidingsmelding doet. Of andersom, dat jij degene bent die de boodschap ‘Ik wil van je scheiden’ brengt. Ongeacht wat de uitkomst zal zijn, je relatie zal nooit meer hetzelfde zijn. Je privéleven staat op z’n kop en je komt in een rollercoaster terecht waarin gevoelens alle kanten op schieten, zelfs als je samen tot de conclusie bent gekomen dat het beter is om uit elkaar te gaan. Er is werk aan de winkel, zowel op zakelijk als op emotioneel vlak.

Waar ga je (niet) beginnen?

Google is je beste vraagbaak zou je denken, maar daar schuilt een gevaar. We geven bakken met geld uit aan de huwelijksdag, maar als het gaat om een scheiding, dan willen we het liefst zo snel en goedkoop mogelijk scheiden. Internetaanbieders spelen daar handig op in en schermen met slogans als: ‘Zorgeloos scheiden, goedkoop online scheiden of zelfs gratis scheiden.’

Mr Larissa Jansen: ‘Gratis of goedkoop gaat vaak alleen op voor mensen met lage inkomens, die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. De rest moet wel degelijk betalen. Pas dus op met lokkertjes’. Daarnaast hebben we nog te maken met een relatief nieuwe beroepsgroep, de zogeheten mediators (bemiddelaars bij conflictsituaties). Er zijn opleidingen waarna men zich al snel mediator mag noemen. Een scheiding heeft altijd consequenties voor je toekomst, en wil je die in handen leggen van iemand die na een cursus van vijf maanden(!) zegt hetzelfde te kunnen als waar een Advocaat-Scheidingsmediator acht jaar over heeft gedaan?

“Een derde in het spel is meestal niet de oorzaak van een scheiding, maar de druppel.”

 

Gratis inloopspreekuur

Bij Schep Advocaten in Oud-Beijerland vinden ze die ontwikkeling bedenkelijk. ‘Even online doe-het-zelf-scheiden, raden wij zeker af’, aldus
mr Coreline Schep, eigenaar van Schep Advocaten. ‘Wij hebben daarom een inloopspreekuur in het leven geroepen, iedere eerste dinsdagavond van de maand van 18:00 tot 20:00 uur. Mensen kunnen zonder afspraak bij ons terecht om uiteenlopende vragen te stellen, dus ook als je je wilt informeren over een op handen zijnde scheiding. Het inloopspreekuur kan dan een goed vertrekpunt zijn en het kost je niets.’

‘Als je kiest voor een Advocaat-Scheidingsmediator, voorkom je dat je elk van beiden met een eigen advocaat voor de rechter moet verschijnen. Dit scheelt tijd en geld. Bovendien is het resultaat vaak bevredigender dan een uitspraak van een rechter, want je bent er dan met hulp samen uitgekomen.’

Kosten van een scheiding

Je kunt een heleboel zelf doen. Een lijst maken met de boedel die verdeeld moet worden, je (bank)papieren keurig aanleveren, alle polissen
in kaart brengen die er zijn, om maar een paar voorbeelden te noemen. Of je nu je tas leegschudt op het bureau van de advocaat, of je levert alles netjes geordend aan, dat maakt al een enorm verschil. Mr Coreline Schep: ‘Wij beginnen altijd met de vraag of iemand een rechtsbijstandsverzekering heeft. Er zijn rechtsbijstandsverzekeringen die een bedrag vergoeden bij mediation of verbreking samenleving. Daarnaast toetsen we bij de Raad voor Rechtsbijstand of iemand recht heeft op een zogeheten toevoeging (pro deo advocaat). Afhankelijk van het inkomen van de partners, hebben beide of een van de partners (geheel of gedeeltelijk) recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.’

Verschil advocaat en advocaat-scheidingsmediator

De Advocaat-Scheidingsmediator behartigt de belangen van beide (toekomstige ex-) partners. Open en transparante informatieverstrekking is daarbij van belang om zo, in samenwerking met elkaar, tot een voor beide partijen acceptabele regeling te komen. De Advocaat-Scheidingsmediator helpt de juridische en financiële verwikkelingen te ontwarren. Uiteindelijk resulteert dit in een weloverwogen echtscheidingsconvenant waarin alle gemaakte afspraken staan opgetekend. Daarnaast wordt er (indien van toepassing) een goede regeling voor de kinderen opgesteld, het zogenaamde ouderschapsplan. Mocht er geen mogelijkheid meer zijn om met elkaar in gesprek te gaan, dan is de weg naar de advocaat de enige oplossing. De advocaat behartigt louter de belangen van één van de twee partijen.

Zakelijk

Juridische en fiscale kwesties zijn vaak ingewikkeld. Zakelijke beslissingen die bij een scheiding komen kijken, moeten dan ook weloverwogen genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan financiële gevolgen bij verkoop van een huis. Ook de Belastingdienst trekt consequenties uit de (eventuele) verdeling van vermogen. Denk ook aan het op een juiste manier vaststellen van de (partner) alimentatie. Wat als er sprake is van een eigen onderneming? Wat als er schulden zijn? Wat te doen met het pensioen en de verzekeringen? Daarnaast hebben we te maken met veranderende wet- en regelgeving aangaande inkomstenbelasting. De Advocaat-Scheidingsmediator heeft de kennis en juiste vaardigheden om in elke individuele situatie de passende informatie te kunnen verschaffen.

‘Het verhaal van een relatie ontrolt zich als het ware voor je en dan hoor je dat er dingen zijn gebeurd in een huwelijk waardoor mensen elkaar zijn kwijtgeraakt. ‘Jij bent meer gaan werken, je bent ziek geworden, je verloor je baan. Je richtte je alleen nog maar op de kinderen.’ Noem het maar op.’

Scheidingszaken; een specialisme

Schep Advocaten bestaat sinds 1979 en is opgericht door mr A. Schep, Incasso- en procesadvocaat. Samen met zijn dochter, mr Coreline Schep, die in zijn voetsporen is getreden, en met mr Larissa Jansen en mr Pauline de Boom bestaat het kantoor uit vier advocaten, ieder met een eigen specialisme. Mr Coreline Schep en mr Pauline de Boom mogen zich Advocaat-Scheidingmediator noemen en zijn geregistreerd bij de vFAS. Mr Coreline Schep: ‘Tegenwoordig zijn scheidingszaken veel complexer dan vroeger. Waar de advocaat het er voorheen ‘een beetje bij deed’ kunnen we tegenwoordig spreken van een specialisme. Om die reden is de vereniging Familie- en erfrecht Advocaat Scheidingmediators opgericht.’

Gevoelens en emoties

Bovendien is er bij de Advocaat-Scheidingsmediator volop ruimte voor de emotionele en relationele aspecten van je scheiding. De Advocaat-Scheidingsmediator houdt, als neutrale derde, ook – of juist – die belangen in het oog. Je zult met je (toekomstige ex-)partner opnieuw moeten (leren) communiceren. De Advocaat-Scheidingsmediator helpt eventuele conflicten beter beheersbaar te maken, maar houdt te allen tijde een solide toekomst voor alle partijen voor ogen.
Mr Coreline Schep: ‘In het bijzonder als er kinderen zijn is het belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek blijven, hoe moeilijk dat soms ook is. Een reële kijk op het toekomstig welzijn van kinderen is iets waar we veel aandacht aan besteden.’

vFAS Advocaat-Scheidingsmediator

Advocaat-Scheidingsmediator ben je niet zomaar. De vFAS kent strenge toelatingseisen. Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij minimaal vijf jaar advocaat zijn en het driejarige opleidingstraject tot Advocaat-Scheidingsmediator met goed gevolg hebben afgerond. Het opleidingstraject bestaat uit een juridisch specialisatietraject en een specialisatie tot mediator. Aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen. De leden moeten zich voortdurend laten bijscholen.

De vFAS is houder van het keurmerk Specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De deur staat altijd voor je open

De drempel naar een advocatenkantoor lijkt wellicht wat hoog, maar de deur van Schep Advocaten staat altijd open. Bij een scheiding heb je uiteindelijk altijd een advocaat nodig. Na de periode van mediation is het de advocaat die de stukken bij de rechtbank indient. Bij Schep Advocaten is dat dus één en dezelfde persoon. De rechter zal uiteindelijk uitspraak doen over de scheiding.

‘Het slechtste wat je kunt doen, is om alles aan de ander te ‘geven’ uit schuldgevoel. Een eerlijke verdeling van het vermogen zorgt, onder andere, voor een respectvolle manier van uit elkaar kunnen.’

 

Geef je scheiding bestaansrecht

Gun jezelf een scheiding die de juiste tijd en aandacht krijgt door samen te werken met elkaar en met mensen met verstand van zaken. Zo kom je tot een evenwichtig juridisch en rechtsgeldig echtscheidingsconvenant en (indien van toepassing) een ouderschapsplan, waar iedereen mee verder kan. Ook al denk je soms dat er geen einde komt aan het proces van scheiden, op enig moment gloort er weer een toekomstperspectief aan de horizon. Het laatste wat je dan wilt is dat je alsnog voor vervelende verrassingen komt te staan, om dan te moeten zeggen: ‘Had ik maar…’

Nazorg

Toch kan het zijn dat er zich veranderingen voordoen waardoor gemaakte afspraken niet meer passen bij de situatie. Of wellicht zit je met een convenant met ‘haken en ogen’. Ook dan kun je terecht bij Schep Advocaten. Zij nemen de situatie opnieuw onder de loep. Op verder-online.nl vind je veelgestelde vragen over voor, tijdens en na de scheiding. De antwoorden van vFAS-advocaten kunnen je wellicht ook verder helpen.

Wil je toch liever persoonlijk contact, maak dan gebruik van het gratis inloopspreekuur. Iedere eerste dinsdag van de maand, vanaf 18:00 tot 20:00 uur kun je zonder afspraak binnenwandelen. Wil je daar niet op wachten, neem dan gerust telefonisch contact op of stuur een e-mail.

Of je nu ondernemer bent of particulier, naast mediation kan je bij Schep Advocaten terecht voor al je juridische kwesties.

Steenenstraat 2 | 3262 JM | Oud-Beijerland

T: 0186-643030
E: info@schep-advocaten.nl | W: schep-advocaten.nl

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Schep Advocaten | tekst: Mirjam Neeleman | fotografie: FOTOZEE